31/3/14

Δυο μέρες αντίστασης ενάντια στις ειδικές συνθήκες κράτησης

http://eldiarxeio.squat.gr/files/2014/04/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-2014-01.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου